Onze werkmethode

Op deze pagina zullen jullie kennis maken met onze werkmethode, die we zelf uitgewerkt en verfijnt hebben over de jaren, en met de toegevoegde waarde die wij kunnen betekenen voor uw project.    

 

De werkmethode bestaat uit verschillende stappen: 

 • Een eerste afspraak ter plaatse zonder verbintenis

 • Het voorontwerp

 • De vergunningsaanvraag

 • Het uitvoeringsdossier

 • De aanbesteding bij de aannemers

 • Het opvolgen van de werf

 • De controle van de afrekeningen

 • De opleveringen van de werken

received_269903510801763.jpeg

Laten we dit stap per stap overlopen:

 

Een eerste afspraak ter plaatse zonder verbintenis

 

Deze eerste afspraak geeft ons de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en uw project te bespreken. Na deze kennismaking stellen we u onze erelonen voor.

 

Het voorontwerp

 

Bij deze stap, bevestigt u uw wensen en uw budget. U deelt dan ook met ons alle documenten die nuttig kunnen zijn zoals bijvoorbeeld de bestaande plannen van het gebouw. Op basis daarvan bestuderen we nauwgezet het dossier om een project voor te stellen die overeenkomt met uw wensen en budget. In deze fase nemen we ook contact op met de ruimtelijke ordening om te weten welke voorschriften van toepassing zijn.  

 

We hechten een groot belang aan de harmonie van het uiteindelijk resultaat en de uitvoerbaarheid ervan. Het project wordt voorgesteld tijdens een afspraak op kantoor en bij deze gelegenheid, kan ook een prijsraming gegeven worden.

De aanvraag voor de vergunning

 

Eens het voorontwerp klaar en bevestigd is, dienen we de vergunning in bij de ruimtelijke ordening.

De voorschriften van de ruimtelijke ordening worden altijd zoveel mogelijk nageleefd in het project, ook al kan de ruimtelijke ordening terugvallen op ongeschreven regels zoals de “goede ruimtelijke ordening” om een dossier te vergunnen of niet. Het is dus belangrijk om deze stap maximaal te benutten.

 

Bovenop de vergunningsaanvraag, kunnen we ook andere opdrachten uitvoeren zoals:

 • Aanvraag voor brandweer advies, indien nodig. Meer informatie kan hieronder gevonden worden: (deze drie provincies worden als voorbeeld gegeven maar we zijn actief in heel België): 

 • Offerteaanvraag voor de EPB studie, indien nodig. Meer informatie kan hieronder gevonden worden: 

 • Offerteaanvraag voor de studie van de stabiliteitsingenieur, indien nodig.

 • Offerteaanvraag voor de studie van de stabiliteitsingenieur, indien nodig.

 • Offerteaanvraag voor de studie van de bodemonderzoek, indien nodig.

 • ...

Het uitvoeringsdossier

Eens de vergunning is ingediend of vergund, maken we het uitvoeringsdossier op. 

Dit dossier wordt gebruikt om prijsoffertes aan te vragen bij de aannemers en het bestaat uit de volgende documenten: 

- De meetstaat

De meetstaat is een quantitatieve lijst van alle materialen die gebruikt zullen worden, gaande van de ruwbouw tot de afwerkingen. 

De aannemers vullen hun prijzen in op dit document en dat zorgt ervoor dat de verschillende offertes gemakkelijk vergeleken kunnen worden. 

- Het lastenboek

Dit document beschrijft de materialen van de meetstaat op kwalitatief en technisch niveau. 

- De uitvoeringsplannen

Dit zijn alle plannen die nodig zijn voordat de aannemer de werken tot een goed einde kan brengen.

De aanbesteding bij de aannemers

 

De aanbesteding wordt gestuurd naar verschillende aannemers die gekwalificeerd zijn om de werken uit te voeren. 

We zullen vervolgens de offertes vergelijken en u bijstaan bij de keuze van de best geschikte aannemer voor het project.

Het opvolgen van de werf

 

Tijdens de werf, komen wij regelmatig langs (gemiddeld 1 keer per week) om na te kijken of de werken technisch gezien goed worden en of de plannen worden nageleefd.

 

Na elk bezoek wordt er een rapport opgemaakt en die dan doorgestuurd wordt naar u en de aannemer.  

De controle van de afrekeningen

 

Tijdens de werken, kijken we de facturen van de aannemer na om te verzekeren dat ze in lijn zijn met de reeds uitgevoerde werken en dat er niet te snel wordt gefactureerd. Dit wordt nagekeken op basis van de meetstaat.

De opleveringen van de werken

 

De voorlopige oplevering vindt plaats op het einde van de werken. Dit is een werfbezoek waarbij zowel het bureau MVL-Arch, u als de aannemer aanwezig zijn.

 

Deze oplevering, eens aanvaard, betekent dat de verantwoordelijkheid van de werf overgaat van de aannemer tot de bouwheer.

 

U mag vanaf dan het gebouw in gebruik nemen en genieten van uw nieuwe thuis. 

De definitieve oplevering zal de voorlopige oplevering komen bevestigen en dat gebeurt een jaar na de ingebruikname van het gebouw. 

Conclusie: 

Deze opvolging van stappen zorgt voor vele uitwisseling tussen u en ons gedurende de volledige opdracht. Deze uitwisselingen verzekeren dat het eindresultaat in overeenkomst is met jullie wensen en budget. 

 

Aarzel zeker niet om een eerste afspraak aan te vragen, indien deze werkmethode u aanstaat.